Service en onderhoud

Service, onderhoud en keuring van uw industriedeuren.

Naast het vergroten van de veiligheid en de kostenbesparing die het oplevert is het wettelijk verplicht om een jaarlijkse controle te laten uitvoeren aan uw  industriedeuren.   

 ADS Easydoor is bevoegd voor het controleren en keuren van industriedeuren. Wanneer u een service- en onderhoudsovereenkomst met ADS Easydoor aangaat verkleint u de kans op storingen, onnodige hoge kosten van reparaties of vroegtijdige vervanging van deuren en dockequipment. Daarnaast draagt zo´n service- en onderhoudsovereenkomst bij aan de veiligheid van het pand, de werkvloer en de werknemers. Voor service, onderhoud en keuren van deuren kunt u dus terecht bij ADS Easydoor.    

Wat houdt zo’n service- en onderhoudsovereenkomst in bij ADS Easydoor

Een service- en onderhoudscontract bij ADS Easydoor houdt in; één keer per jaar controleren, smeren en afstellen van uw bedrijfsdeuren. Bij veelvuldig gebruik van de deur is het aan te raden om deze controle twee maal per jaar uit te voeren. Daarnaast is er de mogelijkheid om de bedrijfsdeuren door ADS Easydoor te laten keuren. Dit houdt in dat er per deur een inspectierapport wordt ingevuld en afgegeven. Mochten er problemen voordoen kan ADS Easydoor defecte onderdelen vervangen of preventief vervangen mochten ze snel defect raken. Bij grotere gebreken kan in overleg gekeken worden wat de beste manier van handelen is.

Verplichte jaarlijkse controle van industriedeuren

Zowel de industriedeuren als de laadbruggen (levellers) worden gezien als machines en zijn wettelijk verplicht om minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd te worden. Dit conform de “CE-norm” en het  "Arbeidsomstandighedenbesluit”.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then